Privacy

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Jodocus van Lodensteinstraat 29, 3553 TB te Utrecht, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 30069706 en draagt de naam De Horlogebanden Specialist. Verantwoordelijke is telefonisch te bereiken via +3130 24 45 964.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens van Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24-05-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Verantwoordelijke een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de verplichtingen voor Verantwoordelijke voortvloeiende uit de koopovereenkomst met u, zoals het opsturen van de bestelling en het kunnen bieden van ondersteuning indien u contact met Verantwoordelijke opneemt. Tevens worden uw gegevens verwerkt voor de belastingdienst.

Bij de overeenkomst die u met Verantwoordelijke sluit wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw NAW-gegevens, telefoonnummer, IP-adres.

Via de overeenkomst wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact met u op te kunnen nemen over de uitvoering van de verplichtingen van Verantwoordelijke voortvloeiende uit de Overeenkomst indien dit nodig is. Ook kan er gekozen worden om u met het e-mailadres in te schrijven voor de nieuwsbrief (optioneel). De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar opgeslagen in verband met de fiscale bewaarplicht van Verantwoordelijke tegenover de belastingdienst.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij technische basis informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website verzorgd of de ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Verantwoordelijke verkrijgt uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via partnerships met verkoopplatforms zoals bol.com of Marktplaats, die Verantwoordelijke bestellingen doorstuurt.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. De login in het beheersysteem is slechts mogelijk voor daarvoor bevoegde personen en beveiligd met een wachtwoord dat per account uniek is.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt altijd schriftelijk een verzoek doen tot inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Het verzoek tot verwijderen van gegevens zal binnen een maand uitgevoerd worden.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt het contactformulier op deze website invullen.

Indien u een klacht wilt indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door middel van de ‘uitschrijven’ knop in de nieuwsbrief.